Isläget i Spillersboda 2021-02-12 - Västra StomnaröVästra | Mellersta | Östra | Nordöstra